Fyll din bils AC - Fyll på AC själv

Varför behöver man fylla på AC i bilen?

Du kanske har hört att man behöver fylla AC:n i bilen men inte riktigt känner dig säker på om det stämmer för dig? Om du har kört din bil ett tag och märker att AC:n inte är lika stark som den en gång var kan det vara dags även för dig att fylla AC:n med gas!

Som regel sägs att ett AC-system förlorar 5-8% av sitt köldmedium varje år. Detta innebär att det krävs mer bränsle för att få samma temperaturreglering som tidigare. Att fylla på AC:n själv innebär alltså att du ökar livslängd på bilen och kan undvika dyra reparationskostnader framöver!

Om du märker att AC:n snabbt blir sämre och inte kyler kupén längre, kan det ha uppstått läckage i systemet. Stenskott, vägsalt och allmänt slitage kan alla ge upphov till läckor i systemet Även ett litet läckage kan märkas av och det är viktigt att täta detta innan du fyller på nytt köldmedium.

Du fyller på eget ansvar, vi lämnar inga garantier.

Kan man fylla AC i bilen själv?

Många leds att tro att det är svårt att fylla AC själv. Det finns bilmekaniker överallt som tar höga priser för att göra jobbet och får dig att tro att du inte kan. Du har säkert själv stött på dem. Men sanningen är att det aldrig varit enklare att fylla på AC, särskilt med väl ihopsatta AC-Kit för bilen. Länge var det en fråga om miljöpåverkan, men med rätt produkter kan du nu själv fylla AC på ett miljövänligt sätt som inte påverkar ozonlagret!

I andra länder i EU och i USA har det länge varit både billigt och smidigt att göra det själv. Nu äntligen finns det goda möjligheter för oss i Sverige att göra det samma. Du ansvarar själv för att du har fullgoda kunskaper att genomföra servicearbete på ditt AC-system – se’n är det bara att köra!

Så här fyller du på AC själv i bilen – steg-för-steg guide!

Att fylla AC själv är lätt att göra, bara du vet hur och har rätt redskap och produkter!

Viktigt!
Innan du fyller din bils AC behöver systemet läcksökas. För läcksökning, ladda ditt system med en liten mängd gas och använd såpvatten, elektronisk läcksökare, s.k sniffer el dyl. Om du upptäcker läckor behöver komponenter bytas ut innan du fyller nytt köldmedium.
– Ha alltid handskar och skyddsglasögon på när du arbetar med din AC –

För att fylla AC i din bil, börja alltid med att ha i en liten mängd köldmedium i systemet. Kontrollera rätt fyllnadsmängd för just ditt fordon (kolla enkelt via den här tabellen!) och kom ihåg att högeffektiva medel som Enviro-Safe™ endast behöver fyllas till 35-40% jämfört med R134a och R12. Under fyllning får inga antändningskällor finnas i närheten då hydrocarbongas är brandfarligt.

Följ sedan den här guiden för att fylla din bils AC:
  1. Lokalisera lågtrycksporten på ditt fordon, som sitter mellan kompressorn och brandväggen. Skruva av plastskyddet som döljer ventilen. Ta fram ditt slang-kit med snabbkopplingar, vrid kranen medurs så att nålen stänger och sluter tätt i kopplingen mot burken. (Snabbkopplingen passar endast på lågtrycksporten så det inte går att förväxla.)
  2.  Anslut servicekopplingen till lågtrycksporten. Manometern skall nu visa tryck i systemet även om trycket kan vara väldigt lågt. 
  3. Starta bilen och sätt AC på max samt fläkten på max. Läs av manometerns skala, där du ser hur systemtrycket ligger och om du behöver fylla systemet. Kontrollera även om kompressorn slår till. Stäng av bilen och koppla loss slangen från lågtrycksporten.
  4. Vrid nu slang-kitets kran moturs så att nålen ej punkterar köldmedelsburken och gasen släpps ut oavsiktligt. Anslut slangen till burken men vrid ej kranen i detta läge. Anslut sedan snabbkopplingen till lågtrycksporten och se till att snabbkopplingen sitter fast.
  5. Starta bilen med AC påslagen och fläkten på max, vrid sedan kranen medurs så långt det går så att burken punkteras. Vrid kranen åt motsatt håll. Nu känner du att köldmediet börjar strömma in i systemet och trycket på manometerns skala stiger. 
  6. Fortsätt att fylla systemet tills kompressorn startar och du tömt burkens innehåll. Manometern skall visa mellan 25-45 PSI på skalan då systemet är fyllt. Var försiktig så du inte överfyller systemet. 
  7. Mät luftens temperatur inne i bilens utblås — Nu ska det blåsa kallt! 
  8. Stäng kranen vid burken, stäng av bilen, koppla loss snabbkopplingen och sätt tillbaka skyddshatten på lågtrycksporten.
  9. Starta bilen och kör AC:n på max i ca 5 min, så att systemet stabiliseras och köldmediet cirkuleras i systemet.
  10. Läcksök fordonet igen för att försäkra dig om att allt är tätt i ditt system.

Klart!

Obs!
Upptäckt små läckor i o-ringar, packningar och gummislangar? Det kan du enkelt behandla med en produkt som Leak-Stop.
Upptäckte du läckage i metalldelar, koppar- eller aluminiumdelar i ditt AC-system som ex förångaren, kondensorn, eller rör? Behandla med Pro-Seal för att täta läckan!

Vid användning av Leak-Stop eller Pro-Seal, kör bilen i 30 minuter efter fyllning så att köldmediet cirkulerar, o-ringar mjukas upp och eventuella läckor tätas.

– Du fyller på eget ansvar, vi lämnar inga garantier – 

Så här fyller du på AC själv i bilen – steg-för-steg guide!

Självklart är det viktigaste att tänka på att AC-gas måste passa din bils system. Gör det enkelt för dig själv genom att använda en ersättningsgas som passar de flesta köldmedium (R134a, R12, R1234yf) helt utan konvertering och som även är blandbart med dessa. Kolla dock vilken gas du har i din bil.

Men lika viktigt är såklart att tänka på miljön. Historiskt sett har köldmedium varit mycket miljöovänligt och många stora företag runt om i Europa och världen säljer fortfarande AC-gaser med stor miljöpåverkan.
Därför är Enviro-Safe™ ett alternativ som passar både dig och miljön! Enviro-Safe™ är ett miljövänligt köldmedium som inte påverkar ozonskiktet eller den globala uppvärmningen – och gasen ersätter de flesta köldmedium helt utan konvertering!
Med smidiga Gör-Det-Själv AC-kit för din bil erbjuder Enviro-Safe™ den enklaste, rakaste vägen till en bil som inte bara håller nere temperaturen, utan också dina utgifter!

Behöver du mer information om hur du fyller din bils AC?

Vi på Enviro-Safe™ bygger vår verksamhet på tanken att du själv kan fylla AC i din bil. Vi vill hjälpa dig till ett billigare alternativ till företag inom bilkyla som ofta tar mycket betalt för tjänster du själv kan göra. Dessutom månar vi om miljön. Vi är stolta över att erbjuda ett miljövänligt alternativ för AC till de gamla miljöbovarna som annars dominerar kylindustrin.
Hos oss hittar du mycket matnyttig information – fler tips om att fylla AC i bilen, hur du hittar lågtrycksporten, tabell för fyllnadsmängder för just din bil och mycket mer!